Sluiten Offerte aanvragen

Vraag bij ons vrijblijvend een offerte op voor uw particulier of zakelijk bouwproject.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op om uw wensen door te spreken.

Onze zekerheden

Van Panhuis staat er goed voor. Ons bedrijf is aangesloten bij Bouwgarant (grootste keurmerk in de bouw) en Woningborg.

Bouwgarant

Het BouwGarant-keurmerk biedt zekerheid bij jouw nieuwbouw, verbouw en renovatie. Het BouwGarant-keurmerk krijg je als bouwbedrijf dan ook niet zomaar. Mooie dingen maken is niet genoeg. Het bouwbedrijf moet over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikken en voldoen aan eisen op het gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Alle bouwbedrijven worden, ook als zij al aangesloten zijn, regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie. Als je kiest voor een BouwGarant-aannemer, zet je een belangrijke eerste stap voor een zorgeloze bouw, verbouwing of renovatie.

Algemene voorwaarden bouwgarant

 

Woningborg garantie: Risicoloos bouwen

Een nieuw huis is een grote aankoop. Misschien wel je grootste ooit.  Je wilt dan geen enkel risico lopen. Maar kun je de technische en financiële risico’s helemaal uitsluiten door garantie?
Er zitten natuurlijk veel haken en ogen aan nieuw bouwen, maar met een garantie certificaat speel je op safe tijdens én na de bouw van jouw droomhuis. Er zijn meerdere organisaties die garantie geven op alle gevaren die kunnen ontstaan tijdens en na de bouw. Eén daarvan is de Woningborg-garantie.
De Woningborg garantie is een zekerheid die jouw als consument beschermt, zodat je aanzienlijk minder risico loopt. De aannemer die jouw huis gaat bouwen wordt gescreend op financieel, juridisch en technisch gebied door Woningborg NV in Gouda. Hierdoor wordt de financiële draagkracht van de bouwer getoetst én dus het faillissementsrisico beperkt.

HOE WERKT DE WONINGBORG GARANTIE?

Als je zekerheid over je nieuw te bouwen woning wilt , kun je kiezen voor een aannemer die aangesloten is bij Woningborg. Soms (lees: vaak) kan het zijn dat een hypotheekverstrekker zo’n garantie verplicht stelt.
De koopovereenkomst die je afsluit met de aannemer moet voldoen aan de eisen van Woningborg. Hiervoor wordt een modelaannemingsovereenkomst opgesteld door de bouwer. Dit is een koopovereenkomst met Woningborg-garantie. Deze overeenkomst wordt door de medewerkers van Woningborg beoordeeld op kwaliteit, consumentenrecht en juridische geldigheid. Daarna wordt de overeenkomst technisch beoordeeld. Hierbij wordt gekeken of aan alle eisen (die overigens net even hoger liggen dan de regulier bouwvoorschriften) wordt voldaan. Vervolgens wordt op de bouw steekproefsgewijs gecontroleerd of er ook gewerkt wordt volgens de bouwvoorschriften en eisen.

DE GARANTIE

Zo bouw je met de zekerheid dat:

 • Je huis wordt afgebouwd bij faillissement
 • De opleveringpunten worden opgelost bij faillissement
 • Klachten en gebreken tijdens de onderhoudsperiode worden opgelost bij faillissement
 • De aannemer juridisch, technisch en financieel betrouwbaar is
 • Je huis technische beoordeeld wordt
 • Een onafhankelijke partij klaar staat bij geschillen
DE UITZONDERINGEN

Niet alle risico’s voor een zorgeloze bouw zijn met een garantie regeling gedekt. Zo moet je nog letten op:

 • Werkzaamheden in eigen beheer
 • Infrastructurele of gemeenschappelijke voorzieningen
 • Bestrating
 • Groenvoorzieningen
 • Tuinmuren, schuttingen en hekwerken
 

Keurhout

Keurhout staat voor het inrichten en beheren van een betrouwbaar en vooral praktijkgericht systeem voor de handselketencontrole op hout(producten). Het hout is afkomstig uit toegelaten bosgebieden waarvan de duurzaamheid en de legale herkomst gegarandeerd kunnen worden.

Keurhout werd in 1996 door de Nederlandse overheid, bedrijfsleven en vakbonden opgericht om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren. Dit vrijwillige systeem wordt sinds 2004 beheerd en gefaciliteerd door de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Hiermee onderstreept de VVNH haar verantwoordelijkheid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt daarmee bij aan de overheidsdoelstelling ‘100% duurzaam geproduceerd hout in 2010’.
Wereldwijd zijn er meer dan 60 verschillende initiatieven voor duurzaam bosbeheer in 149 landen. Steeds meer producentenlanden brengen daarom hout met eigen certificaten op de markt; niet alleen voor duurzaamheid, maar in toenemende mate ook voor legale herkomst. Hierdoor kan de consument in verwarring raken. Keurhout fungeert als poortwachter en toetst voor de Europese markt de betrouwbaarheid van deze certificaten en systemen. Keurhout hanteert heldere toetsingsprocedures voor duurzaam bosbeheer (Keurhout-Duurzaam) en voor claims op legale herkomst (Keurhout-Legaal) en biedt daarmee eenduidige keurmerken. Het Keurhout handelscontrolesysteem is in juni 2009 geaccepteerd door de overheid (TPAC) en biedt dus een transparante, betrouwbare en controleerbare houtstroom van bos tot bouw.
Keurhout biedt alle certificeringsinitiatieven toegang tot de Nederlandse markt (FSC, PEFC, MTCC, CSA, SFI etc). Zij beoordeeld echter deze certificaten op inhoud en betrouwbaarheid. Keurhout toetst op ‘duurzaamheid’ en sinds kort ook op ‘legale herkomst’ (legal origin). Wanneer deze certificaten aan haar strikte eisen voldoen, mag het hout worden voorzien van een duidelijk herkenbaar label: de Keurhout-keur.