Sluiten Offerte aanvragen

Vraag bij ons vrijblijvend een offerte op voor uw particulier of zakelijk bouwproject.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op om uw wensen door te spreken.

Beleidsverklaring

Aansluitend op het algemeen ondernemingsbeleid van Van Panhuis Bouw is het KVGM-beleid van de directie erop gericht te waarborgen dat haar producten en diensten voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers en in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde voorschriften, richtlijnen, specificaties en de geldende wet– en regelgeving.
 
Onze doelstelling richt zich op de eerste plaats op veiligheid, kwaliteit en het voorkomen van menselijk leed, beroepsziektes en schade aan het milieu. Natuurlijk mag een gezonde bedrijfsvoering niet ontbreken, want het voortbestaan van de onderneming is nu eenmaal in het belang van ons allemaal. 

Ons beleid is:
 • Centraal in onze doelstelling staat de nadruk op respect voor en de integriteit van de medemens. Wij beschermen onze medewerkers en derden tegen seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.
 • Wij streven naar een rendabele bedrijfsvoering, waarbij de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en de zorg voor het milieu op basis van duurzaamheid, gelijkwaardigheid en de laatste stand der techniek tegen het financiële belang worden afgewogen.
 • Alle medewerkers zullen ongeacht hun positie zoveel als noodzakelijk worden gestimuleerd en getraind zodat hun kennis en kunde op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
 • De dagelijkse gang van zaken en de te nemen besluiten worden aan de hier genoemde doelstellingen getoetst. 
 • De zorg voor derden zoals externe aanbieders.
 • Het KVGM-systeem constant updaten aan de hand van de opgedane ervaringen en dit systeem gecertificeerd houden conform de geldende VCA** , ISO 9001 en 14001 norm.
 • Het voortdurend werken aan het terug dringen van het IF en het handhaven op 0. 
Inherent aan de hierboven genoemde punten van beleid gelden zonder enige beperking de volgende kwaliteits- en veiligheidsprincipes:
 • Letsel en schade moet worden voorkomen
 • Een goede veiligheidsinstelling is een voorwaarde om bij Van Panhuis Bouw te komen werken
 • Als het uitvoeren van de werkzaamheden niet veilig kan worden gedaan, wordt het niet uitgevoerd.
 • Op levensbedreigende handelingen staat ontslag
 • Veiligheid, kwaliteit en beheersing van milieuaspecten dienen zich continue te verbeteren
 • Er worden middelen beschikbaar gesteld om het KVGM beleid te kunnen borgen.
 • Het voorkomen van letsel is economisch rendabel
 • Veiligheid houdt niet op “buiten de poort”